1.25G 2.5G 10G 40G 100G Dual Mode Huawei SFP Module